manuscripta.se

En forskningsinfrastruktur för medeltida och tidigmoderna handskrifter i Sverige

Presentation för NordicLaw-projektets deltagare

Bergen, 7 december 2023

Patrik Granholm, Kungliga biblioteket

Introduktion

 • En internationell forskningsinfrastruktur för medeltida och tidigmoderna handskrifter i Sverige

 • Utvecklas och förvaltas av KB

 • TEI är metadataformatet för handskriftsbeskrivningarna
 • IIIF används för tillgängliggörande av digitiserade handskrifter
 • Aktuell status
  • 529 handskrifter (392 digitiserade) från 9 institutioner
  • ca 122 000 sidor
  • ca 7 000 auktoritetsfiler för personer, organisationer, platser, verk och bibliografiska poster
 • Innehåller i dagsläget främst handskrifter på grekiska, fornsvenska, isländska och latin
 • Det långsiktiga målet är att inkludera samtliga medeltida och tidigmoderna handskrifter i Sverige

Handskriftsbeskrivningar (TEI)

 • Metadataformatet TEI (Text Encoding Initiative) är en standard för uppmärkning av text i digital form baserad på XML
 • TEI är standardformatet för beskrivningar av medeltida handskrifter
 • TEI lämpar sig väl för detaljerade handskriftsbeskrivningar eftersom den hierarkiska strukturen i TEI motsvarar de fyra delar som används i handskriftskatalogisering:
  • Beskrivning av innehåll
  • Kodikologisk beskrivning
  • Proveniens
  • Bibliografi
 • TEI har stöd för beskrivningar av kodikologiska enheter
 • TEI taggning möjliggör avancerade sökningar och konvertering mellan olika metadataformat

Digitaliserade handskrifter (IIIF)

 • IIIF (International Image Interoperability Framework) tillhandahåller standardiserade metoder (API:er) för att beskriva och leverera bilder över webben
 • IIIF utvecklas och förvaltas av ett internationellt konsortium bestående av bibliotek, museer, arkiv, mjukvaruföretag och andra organisationer
 • IIIF har på kort tid fått ett stort genomslag och används idag av många kulturarvsinstitutioner

 • IIIF ger slutanvändaren möjlighet att
  • manipulera bilder på olika sätt (t.ex. ändra storlek, skala, beskära och rotera)

  • citera och dela en bild (eller en del av en bild) med en stabil URI

  • annotera bilder (t.ex. kommentera, transkribera och markera)

  • jämföra och sammanfoga bildmaterial från olika samlingar

Teknisk infrastruktur

 • Byggd med öppen programvara
  • eXist-db, en XML databas som har funktioner för indexering och sökning, samt för konvertering av TEI till HTML
  • Bilder levereras med IIPImage Server och bildvisaren Mirador
  • Redigerings- och sökgränssnitt byggt med React.js
 • Källkod och metadata finns på GitHub
 • Bilder och metadata är fritt tillgängliga utan restriktioner (Public Domain)
 • Detaljerade handskriftsbeskrivningar har licensen CC-BY

Ny datamodell

Kort beskrivning: titel, ursprung, datering, material, omfång, storlek, språk, dekorationer, digitisering

Detaljerad beskrivning: innehåll, kodikologi, historia etc.

Detaljerad beskrivning: innehåll, kodikologi, historia etc.

Detaljerad beskrivning: innehåll, kodikologi, historia etc.

Pågående projekt

Kommande projekt

Demo

Tack

manuscripta.se

patrikgranholm.com

patrik.granholm@kb.se