manuscripta.se

En digital katalog över medeltida och tidigmoderna handskrifter i Sverige

Medeltida latin i Norden – forskningsläge och framtid

Riksarkivet, Stockholm, 28 november 2022

Patrik Granholm, Kungliga biblioteket

Introduktion

 • Digital katalog över medeltida och tidigmoderna handskrifter i Sverige

 • Utvecklas och förvaltas av Kungliga biblioteket

 • TEI är metadataformatet för handskriftsbeskrivningarna
 • IIIF används för tillgängliggörande av digitaliserade handskrifter
 • Aktuell status
  • 405 handskrifter (248 digitaliserade) från 9 institutioner
  • ca 80 000 digitaliserade sidor
  • ca 10 000 auktoritetsfiler för personer, organisationer, platser, verk och bibliografiska poster
 • Innehåller i dagsläget främst grekiska och medeltida fornsvenska handskrifter men utökas fortlöpande med annat material
 • Det långsiktiga målet är att inkludera samtliga medeltida och tidigmoderna handskrifter i Sverige

Handskriftsbeskrivningar (TEI)

 • Metadataformatet TEI (Text Encoding Initiative) är en standard för uppmärkning av text i digital form baserad på XML
 • TEI är standardformatet för beskrivningar av medeltida handskrifter
 • TEI lämpar sig väl för detaljerade handskriftsbeskrivningar eftersom den hierarkiska strukturen i TEI motsvarar de fyra delar som används i handskriftskatalogisering:
  • Beskrivning av innehåll
  • Kodikologisk beskrivning
  • Proveniens
  • Bibliografi
 • TEI har stöd för beskrivningar av kodikologiska enheter
 • TEI taggning möjliggör avancerade sökningar och konvertering mellan olika metadataformat

Digitaliserade handskrifter (IIIF)

 • IIIF (International Image Interoperability Framework) tillhandahåller standardiserade metoder (API:er) för att beskriva och leverera bilder över webben
 • IIIF utvecklas och förvaltas av ett internationellt konsortium bestående av bibliotek, museer, arkiv, mjukvaruföretag och andra organisationer
 • IIIF har på kort tid fått ett stort genomslag och används idag av många kulturarvsinstitutioner

 • IIIF ger slutanvändaren möjlighet att
  • manipulera bilder på olika sätt (t.ex. ändra storlek, skala, beskära och rotera)

  • citera och dela en bild (eller en del av en bild) med en stabil URI

  • annotera bilder (t.ex. kommentera, transkribera och markera)

  • jämföra och sammanfoga bildmaterial från olika samlingar

Teknisk infrastruktur

 • Byggd med öppen programvara
  • eXist-db, en XML databas som har funktioner för indexering och sökning, samt för konvertering av TEI till HTML
  • Bilder levereras med IIPImage Server och bildvisaren Mirador
  • Redigerings- och sökgränssnitt byggt med React.js
 • Källkod och metadata finns på GitHub
 • Bilder och metadata är fritt tillgängliga utan restriktioner (CC0 Public Domain)
 • Detaljerade handskriftsbeskrivningar har licensen CC-BY

En forskningsinfrastruktur för projekt

En forskningsinfrastruktur för projekt (forts)

Det västnordiska projektet

Det latinska projektet

 • Pågår under 2022–2026
 • KB är anslagsförvaltare
 • Digitalisering och katalogisering av ca 200 medeltida latinska teologiska handskrifter på KB (A-samlingen)
 • Katalogisering kommer att utföras av två externa forskare i latin (Stockholms universitet) samt två samlingsspecialister på KB
 • Samlingen är inte katalogiserad och därför otillgänglig för forskare
 • Katalogiseringen kommer att ske i ett nyutvecklat gränssnitt i manuscripta.se främst utifrån de digitaliserade handskrifterna

Demo

Tack

manuscripta.se

patrikgranholm.com

patrik.granholm@kb.se