IIIF: Internationell standard för att beskriva och leverera bilder över webben

Presentation och workshop

Patrik Granholm, Kungliga biblioteket

Humanistlaboratoriet, medeltidsseminariet ALMA och latinseminariet, Lunds universitet, 17 november 2021

patrikgranholm.com

 • Förkortningen står för International Image Interoperability Framework
 • Brukar uttalas "tripple-eye-eff", eller "trippel-i-eff" på svenska
 • IIIF är en öppen standard för att beskriva och leverera bilder och audiovisuellt material över webben
 • IIIF är också en global community som utvecklar öppna API:er, implementerar dem i mjukvara och exponerar interoperabelt innehåll

Vad är IIIF?

Vem är IIIF?

 • IIIF är ett konsortium som grundades 2015 av 11 institutioner: University of Oxford, British Library, Stanford University, Artstor, Bayerische Staatsbibliothek, Cornell University, Bibliothèque Nationale de France, Nasjonalbiblioteket, Princeton University, Wellcome Trust och Yale University
 • I dagsläget har konsortiet över 60 medlemmar (men ännu ingen svensk institution)

Vem använder IIIF?

 • IIIF har på kort tid fått ett stort genomslag inom kulturarvssektorn och stöds av många stora bibliotek och museer
 • I Norden används IIIF bl.a. av Det Kongelige Bibliotek i Danmark, Nasjonalbiblioteket i Norge samt Riksarkivet, Nationalmuseum och Manuscripta i Sverige
 • Karta över konsortiemedlemmar och användare (Google maps)

Varför använda IIIF?

 • Gör bildbaserade resurser så tillgängliga som möjligt på nätet
 • Levererar högupplösta, zoombara bilder som kan modifieras, annoteras och citeras
 • Gör det möjligt att kombinera och jämföra bildresurser från olika källor
 • Bygger på öppna standarder och länkad data
 • Har ett utbrett stöd i mjukvara för bildvisningsklienter och bildservrar, både produkter med öppen källkod och kommersiella produkter

Före IIIF

Efter IIIF

Vad erbjuder IIIF?

 • IIIF utvecklar och underhåller två kärn API:er (= Application programming interface), eller kommunikationsprotokoll, för interaktiv funktionalitet för bildbaserade resurser
  • Image API
  • Presentation API
 • Dessutom finns ytterligare fyra API:er som används i mindre utsträckning
  • Content Search API
  • Authentication API
  • Change Discovery API
  • Content State API (beta)

Image API

 • API för interoperabel leverans och delning av digitala bilder över webben
 • Används också för att hämta teknisk metadata, bildformat, upplösning etc.
 • Möjligt att hämta en specifik region/storlek av en bild med URI parametrar
  • http://www.example.org/iiif/abcd1234/full/max/0/default.jpg
  • http://www.example.org/iiif/abcd1234/125,15,120,140/max/0/default.jpg

URI-strukturen i Image API

{scheme}://{server}{/prefix}/{identifier}/{region}/{size}/{rotation}/{quality}.{format}

 

https://iiif.manuscripta.se/iiif/ms-100500/ms-100500_0577.tif/full/max/0/default.jpg

Identifierare

 • Varje bild som anropas med Image API behöver en identifierare
  • https://iiif.manuscripta.se/iiif/ms-100500/ms-100500_0577.tif/full/max/0/default.jpg

 • Identifieraren är i praktiken en URL till bilden på bildservern

 • Genom att lägga till /info.json efter identifieraren så får man en fil med teknisk metadata om bilden

Region

Storlek

Rotation

Kvalitet

Format

Presentation API

 • API för deskriptiv metadata för en bild eller en sekvens av bilder
 • Metadata lagras i JSON-LD format i en s.k. manifest-fil
  • Basinformation, t.ex. samling, signum, titel, författare
  • Dokumentstruktur, innehållsförteckning
  • Sekvenser (ursprunglig, nuvarande)
  • OCR, transkriptioner, översättningar, kommentarer

Strukturen i Presentation API

Innehåller den övergripande beskrivningen av strukturen och egenskaperna av det digitala objektet

Anger ordningen på bilderna i objektet

Virtuell behållare för en sida eller vy som har innehållsresurser kopplade till sig

Innehållsresurs såsom en bild eller text

Exempel på Presentation API i Mirador

Image API

Presentation API

Bildformat

 • IIIF rekommenderar att bilder sparas i ett format med flera kvalitetsnivåer och där bilden i varje nivå är uppdelad i bildbrickor ("tiles")

Content Search API

Authentication API

 • API för att begränsa tillgång till material med hjälp av login eller specifika IP adresser för t.ex. upphovsrättsskyddat material

Change Discovery API

Content State API (beta)

Ett urval av IIIF-kompatibel mjukvara

Bildvisare och bildservrar

Verktyg

Några exempel på användningar av IIIF

Ett urval IIIF samlingar

Bibliotek och arkiv

Ett urval IIIF samlingar (forts.)

IIIF länkar

Workshop

 • Manipulering av bilder med Image API
 • Använda bildvisare
  • Mirador
  • Universal viewer
 • Annotera bild med Mirador

Manipulering av bilder med Image API

Använda Mirador

 • Testa bildvisaren i Manuscripta: https://www.manuscripta.se/search
  • Filtrera på Language: Old Swedish och Digitised: Yes, sortera efter Sort by date of origin
  • Klicka på handikonen för de fyra första handskrifterna i träfflistan för att öppna dem i Mirador
  • Testa att flytta runt fönstren, bläddra, ändra visningsläge
 • Testa Biblissima IIIF Collections: https://iiif.biblissima.fr/collections/
  • Öppna Mirador i ny flik: https://iiif.biblissima.fr/mirador3/
  • Byt språk (valfritt) i Mirador genom att klicka på hjulet
  • Sök på en text, t.ex. "De bello gallico", och öppna några av handskrifterna i Mirador genom att dra IIIF ikonen till Mirador

Använda Universal Viewer

 • Testa demo av Universal Viewer: uv-v3.netlify.app
  • Sök på ord i "Wunder der Vererbung"
 • Testa Riksarkivets Universal Viewer

Annotera bilder med Mirador

 • Öppna demo av Mirador annotations plugin: https://mirador-annotations.netlify.app/
 • Stäng demobilden genom att klicka krysset i övre högra hörnet
 • Klicka Start here, sedan Add resource
 • Klistra in https://www.manuscripta.se/iiif/101000/manifest.json i Resource location och klicka Add
 • Klicka på raden med National Library of Sweden, X 118 för att öppna handskriften i Mirador
 • Testa att märka upp olika illustrationer i handskriften

IIIF pussel

Frågor?

patrik.granholm@kb.se

patrikgranholm.com