TTT-projektet och Manuscripta

Patrik Granholm, Kungliga biblioteket

Digitalt kulturarv – workshop om Samlingarna och forskningen

Tekniska museet, Stockholm

17 maj 2019

www.patrikgranholm.com

Manuscripta

 • En digital katalog över medeltida och tidigmoderna handskrifter i svenska bibliotek

 • Utvecklas och förvaltas av Kungliga biblioteket

 • TEI används för handskriftsbeskrivningarna
 • IIIF för de digitaliserade handskrifterna
 • Nuvarande status
  • 130 grekiska och 250 medeltida fornsvenska handskrifter
  • ca 50 000 digitaliserade handskriftssidor
  • ca 12 000 auktoritetsposter för personer, organisationer, platser, verk och bibliografiska poster
  • ca 700 000 rader XML-kodad metadata

www.manuscripta.se

TEI – Text Encoding Initiative

 • Standard för uppmärkning av text i digital form baserad på XML 
 • TEI lämpar sig väl för detaljerade handskriftsbeskrivningar
  • Den hierarkiska strukturen i TEI motsvarar de fyra delar som används i handskriftskatalogisering: 
   • Beskrivning av innehåll
   • Kodikologisk beskrivning
   • Proveniens
   • Bibliografi
  • TEI har stöd för beskrivningar av kodikologiska enheter
 • Beskrivningar kan länkas till bilder och auktoritetsposter
 • TEI taggning möjliggör avancerade sökningar
 • TEI kan enkelt konverteras till andra format

Digitalisering

 • Drygt 50 fornsvenska handskrifter har digitaliserats i projektet
 • Högupplöst digitalisering med kamera
 • Stöder IIIF (International Image Interoperability Framework)
  • Manipulation av storlek, skala, intresseområde, rotation
  • Stabila länkar till bilder
  • Möjligt att hämta bilder från andra databaser som stöder IIIF

Infrastruktur

 • Byggd med öppen programvara
  • eXist-db, en XML databas som har funktioner för indexering och sökning, samt för konvertering av TEI till HTML och PDF
  • Bilderna levereras med IIPImage Server
  • Diva.js och Mirador används för bildvisning
  • React.js för redigeringsgränssnittet
 • Källkod och TEI filer finns på GitHub
 • Bilderna är fritt tillgängliga utan restriktioner (CC0 Public Domain)

Migrering från MS Access till TEI

 • Katalogiseringen har gjorts i en MS Access databas
 • Migrering av MS Access tabeller till TEI med XSLT
  • Komplext och tidskrävande
  • ca 20 sammanlänkade tabeller
  • ca 200 kolumner med data

Demo

Tack

www.manuscripta.se

www.patrikgranholm.com

patrik.granholm@kb.se