Manuscripta

En digital katalog över handskrifter i Sverige

Patrik Granholm, Kungliga biblioteket

Filologkongressen

Göteborgs universitet, 16–18 maj 2018

www.patrikgranholm.com

Om

 • En digital katalog över medeltida och tidigmoderna handskrifter i svenska bibliotek

 • Utvecklas och förvaltas av Kungliga biblioteket

 • TEI används för handskriftsbeskrivningarna
 • IIIF för de digitaliserade handskrifterna
 • Nuvarande status
  • 130 grekiska och 35 medeltida fornsvenska handskrifter
  • ca 50 000 digitaliserade handskriftssidor
  • ca 2 500 auktoritetsposter för personer, organisationer och platser samt bibliografiska poster

www.manuscripta.se

Bakgrund

 • Utvecklingen startade i ett projekt med målet att katalogisera och digitalisera alla grekiska handskrifter i Sverige (2012–2016)
  • Skapades som en ad hoc lösning för att publicera detaljerade handskriftsbeskrivningar kodade i TEI
  • Skräddarsytt kodningsschema i TEI 
 • Utvecklingen har fortsatt i ett annat projekt med syftet att katalogisera medeltida fornsvenska handskrifter (2016–2019)

Grekiska handskrifter i Sverige

 • Totalt 130 handskrifter (från 900-talet till 1800-talet)
  • Göteborgs universitetsbibliotek (4)
  • Kungliga biblioteket (7)
  • Linköpings stiftsbibliotek (32)
  • Lunds universitetsbibliotek (5)
  • Nationalmuseum (1)
  • Riksarkivet, deponerade från Skoklosters slotts bibliotek (2)
  • Skoklosters slotts bibliotek (1)
  • Uppsala universitetsbibliotek (78)
 • Hälften har katalogiserats i projektet och en fjärdedel har kodats i TEI
 • 127 handskrifter har digitaliserats i sin helhet (ca 40 000 sidor)

TEI – Text Encoding Initiative

 • Standard för uppmärkning av text i digital form baserad på XML 
 • TEI lämpar sig väl för detaljerade handskriftsbeskrivningar
  • Den hierarkiska strukturen i TEI motsvarar de fyra delar som används i handskriftskatalogisering: 
   • Beskrivning av innehåll
   • Kodikologisk beskrivning
   • Proveniens
   • Bibliografi
  • TEI har stöd för beskrivningar av kodikologiska enheter
 • Beskrivningar kan länkas till bilder och auktoritetsposter
 • TEI taggning möjliggör avancerade sökningar
 • TEI kan enkelt konverteras till andra format

Digitalisering och bildbehandling

 • Stöd för IIIF (International Image Interoperability Framework)
  • Manipulation av storlek, skala, intresseområde, rotation
  • Stabila länkar till bilder
  • Möjligt att hämta bilder från andra databaser som stöder IIIF
 • Digitalisering främst med kamera (10–60 MP)
 • Masterfiler okomprimerade TIFF (upp till 160 MB)
 • Komprimerade pyramid TIFF för webben gör nedladdningen snabbare (ca 10 MB)

Infrastruktur

 • Byggd med öppen programvara
  • eXist-db, en XML databas som har funktioner för indexering och sökning, samt för konvertering av TEI till HTML och PDF
  • Bilderna levereras med IIPImage Server
  • Diva.js och Mirador används för bildvisning
  • React.js för redigeringsgränssnittet
 • Källkod och TEI filer finns på GitHub
 • Bilderna är fritt tillgängliga utan restriktioner (CC0 Public Domain)

Framtida planer

 • Infrastruktur
  • Vokabulär för termer
  • Auktoritetsposter för verk
  • Länkade öppna data (Microdata, RDF)
 • Innehåll
  • Ca 300 medeltida fornsvenska handskrifter
  • Ett urval av digitaliserade medeltida och tidigmoderna handskrifter på KB, bl.a. latinska
  • Ca 70 Isländska handskrifter på KB
  • Ca 70 medeltida handskrifter vid Lunds universitetsbibliotek
  • Databas över illuminerade medeltida handskrifter i Sverige
  • Tryckta kataloger (OCR)

Demo

Tack

www.manuscripta.se

www.patrikgranholm.com

patrik.granholm@kb.se